Agrarisch gebouw inruilen voor bouwkavel woning in trek bij varkenshouders

Interesse voor ‘rood voor rood’ neemt toe

Boeren tonen meer interesse voor de ‘rood voor rood-regeling’. De crisis in de huizenmarkt weerhoudt boeren niet juist nu agrarische gebouwen te willen slopen in ruil voor bouwkavels voor woningen. LTO Vastgoed ziet belangstelling in alle regio’s, zowel in landbouwgebieden als in andere streken.

De afgelopen tijd beoordelen vooral varkenshouders hun kansen met de regeling. Zij wachten niet op 2013, wanneer naar verwachting veel varkenshouders stoppen als gevolg van strenge (huisvesting)eisen. Tegen die tijd kan het aanbod van woonlocaties op basis van rood voor rood dan ook verder stijgen verwacht Jan Willem Klein Wolterink, makelaar van LTO Vastgoed. “We krijgen vrijwel dagelijks telefoontjes voor meer informatie. Ook onze bijeenkomst over dit thema vorige week op de beurs in Hardenberg was met tientallen bezoekers goed bezocht.”

De rood voor rood-regeling bestaat nu enkele jaren. Met uitzondering van Flevoland stelden alle provincies een raamwerk voor de regeling op. Per gemeente is het verder ingevuld. Hoewel de exacte uitwerking per regio verschilt, biedt het overal kansen aan agrarische ondernemers, meent LTO Vastgoed. Niet alleen de kavellocatie – bijvoorbeeld wel of niet aan een bosrand – is daarbij doorslaggevend. Met een goede aanpak is de opbrengst flink te verhogen. Klein Wolterink: “We zien vaak dat de boer snel klaar wil zijn. Hij wil de bouwkavels gerealiseerd zien en ze zo snel mogelijk laten verkopen door LTO Vastgoed. Terwijl de opbrengst echt substantieel hoger had kunnen uitpakken door er iets meer in te investeren.”

Soms is een sobere uitvoering inderdaad verstandig. Vaker is met een meer uitgewerkt plan, al of niet opgeleverd met een complete woning, een beter resultaat te halen bij een kleinere groep, meer kapitaalkrachtige kopers. “Bedenk dus vooraf goed wat de kansen zijn op uw locatie. Blijf tijdens het proces de financiële mogelijkheden en risico’s met bijvoorbeeld de fiscale afrekening goed monitoren”.

De afgelopen jaren handelde LTO Vastgoed in de negen provincies van haar werkgebied al enkele tientallen projecten in de rood voor rood-regeling af. Het ging hier bijvoorbeeld om varkenshouderij-, rundvee-, maar ook glastuinbouwbedrijven. Momenteel heeft ’s lands grootste adviseur in agrarisch vastgoed nog tientallen projecten in uitvoering. Het betreft niet alleen stakers. Er zijn bijvoorbeeld ook varkenshouders die de regeling gebruiken om de samenvoeging van bedrijfslocaties te kunnen financieren.