Disclaimer

ltovastgoed.nl verzorgt de inhoud op deze website. Het doel van deze website is het verspreiden van informatie over financiële diensten en/of producten, zodat consumenten op een simpele manier financiële informatie kunnen inwinnen. De gegevens over verzekeringen of financiële producten op deze website is geen enkel opzicht bedoeld als waardeoordeel, aanbeveling of advies en dient niet als zodanig geïnterpreteerd te worden.
Er wordt door ltovastgoed.nl niet bemiddeld in financiële producten of verzekeringen. De aanvragen die op of via deze website kunnen worden ingediend, worden zonder tussenkomst van ltovastgoed.nl exclusief en direct verstuurd naar (tussenpersonen van) de producten die zijn geselecteerd door de bezoekers. De door de bezoeker geselecteerde tussenpersoon (tussenpersonen) en/of aanbieder(s) is als enige verantwoordelijk voor de verwerking en afhandeling van aanvragen. Hierin speelt ltovastgoed.nl geen enkele rol.
De consument is zelf de verantwoordelijke als het gaat om het nagaan of de producten en/of dienste en de bemiddelaars en/of aanbieders in kwestie voldoen aan de eisen en wensen van de consument en de wet.
Handelingen van ltovastgoed.nl kunnen niet beschouwd worden als het bemiddelen of aanbieden van financiële producten en verzekeringen – in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).
ltovastgoed.nl benadrukt dat er een Wft-vergunning nodig is voor het bemiddelen in en het verkopen van financiële producten en verzekeringen. Dienstverleners die een Wft-vergunning hebben, zijn geregistreerd in de openbare index van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De consument is zelf verantwoordelijk voor de bepaling of dienstverleners een vergunning hebben.
De informatie op ltovastgoed.nl is ontleend aan bronnen die worden betrouwbaar worden geacht. Er wordt door ltovastgoed.nl niet ingestaan voor de compleetheid en juistheid van de voorspellingen, uitkomsten, feiten en standpunten op ltovastgoed.nl. Ook aanvaardt ltovastgoed.nl in geen enkel opzicht aansprakelijkheid voor nadeel ontstaan door vertrouwen op of gebruik van informatie verschaft door of namens ltovastgoed.nl. Het gebruik van deze website is compleet op eigen risico.
Vragen over deze disclaimer kunt u plaatsen op de contactpagina.