Privacy

ltovastgoed.nl heeft respect voor de privacy van al haar gebruikers en zorgt ervoor dat persoonlijke informatie zorgvuldig wordt behandeld. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden met uiterste vertrouwelijkheid behandeld. ltovastgoed.nl houdt zich in ieder geval aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website met persoonlijke informatie omgaan.
Klikgedrag
Op ltovastgoed.nl worden zonder identificatie van de bezoekers, bezoekgegevens geregistreerd zoals de meest bekeken pagina’s. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren en specifiekere informatie aan te bieden. Op deze manier kan ltovastgoed.nl haar service beter op uw wensen aanpassen.
IP-adressen
IP-adressen worden bewaard om statistieken over het surfgedrag van bezoekers op onze website samen te stellen. Daarnaast gebruikt ltovastgoed.nl deze data om problemen op te sporen en op te lossen. Bij eventueel misbruik behoudt ltovastgoed.nl zich van het recht dit te melden bij de betreffende internet provider.
Beveiliging en kwaliteit van de informatie
ltovastgoed.nl streeft er naar juistheid, vertrouwelijkheid, volledigheid en kwaliteit van de persoonlijke informatie te bewaken. Aanvragen van klanten voor het verwijderen of aanpassen van persoonlijke informatie worden zo snel mogelijk behandeld. Als u niet wilt dat er informatie over u wordt bewaard dan zullen wij uw wens respecteren en de informatie vernietigen.
Cookies
Uw computer slaat tijdelijke informatie op wanneer u deze website bezoekt. De cookies zorgen ervoor dat de website beter afgestemd is op uw wensen. Het bevordert het gebruikersgemak. U kunt cookies altijd wissen in uw internetbrowser.
Links naar andere sites
De website bevat links naar websites van andere partijen. ltovastgoed.nl draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.
Aanpassingen
ltovastgoed.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Bekijk daarom regelmatig deze verklaring.
Vragen?
Hebt u opmerkingen of vragen over ons beleid op het gebied van privacy, dan kunt terecht op de contactpagina. Uiteraard waarderen wij goede suggesties ten zeerste, aarzel niet ons te vertellen op welke punten wij onze service mogelijk kunnen verbeteren.