Wat is een hypotheek?

Wat is een hypotheek? De meeste mensen weten ongeveer wat een hypotheek is, maar er is nog steeds veel onduidelijkheid over hypotheken. Dit komt ook doordat de regelgeving rond hypotheken vanwege de economische crisis steeds wordt aangescherpt en aangepast. Hier komt ook nog eens bij dat er allerlei soorten hypotheken zijn die in meer of mindere mate van elkaar verschillen of het nu gaat om de rente, de looptijd of andere eigenschappen.
Hypotheek Facts is in het leven geroepen, omdat veel mensen geen volledig antwoord weten te geven op de vraag ‘Wat is een hypotheek?’. Hypotheek Facts voorziet je van duidelijke informatie over hypotheken en alles wat verband houdt met hypothecaire leningen.

Huis en hypotheek

Een hypotheek is een soort lening waarmee in de meeste gevallen woonhuizen betaald worden, maar hypotheken kunnen ook gebruikt worden voor een verbouwing of de aankoop van een bedrijfspand. Het gaat in ieder geval om grote bedragen die de meeste mensen niet zomaar op hun bank- of spaarrekening hebben staan.
Bij hypothecaire leningen, zoals hypotheken ook wel genoemd worden, geldt het onroerend goed meestal als onderpand op de lening. Dat wil zeggen dat het huis eigendom van de hypotheekverstrekker wordt wanneer de kredietnemer de hypotheek niet meer op kan brengen. Op deze manier kunnen banken en andere hypotheekverstrekkers het risico dat ze met het uitlenen van het geld nemen, indekken.
Zoals bij alle vormen van krediet moet er ook bij hypotheken rente over de lening betaald worden. Deze rente wordt de hypotheekrente genoemd. Er zijn verschillende rentevormen afhankelijk van het type hypotheek. Ook bij hypothecaire leningen leidt een lage rente tot een voordelige hypotheek.
Hoeveel geld je kunt lenen met een BKR hypotheek is afhankelijk van je inkomen, je arbeidscontract en eventueel het inkomen van je partner. Aan de hand van deze factoren wordt er bepaald of je in staat bent de lening terug te betalen. Banken en andere kredietverstrekkers zijn hier steeds strenger in geworden na de kredietcrisis. Toen bleek dat er veel te veel geld uitgeleend was door financiële dienstverleners.

Hypotheek aflossen of niet?

Zoals bij alle leningen moet het geleende bedrag ook bij de hypotheek uiteindelijk terugbetaald worden. Dit noemt men het aflossen van de hypotheek. Wat betreft de hypotheek aflossing zijn er diverse keuzes te maken. De belangrijkste vraag hierbij is: ‘Wil je tijdens de looptijd hypotheek aflossen of niet?’. Je kunt er namelijk voor kiezen om de hypotheek pas af te lossen aan het einde van de looptijd van de hypotheek of tijdens de looptijd van de hypothecaire lening.

Het voordeel van aflossen tijdens de looptijd is dat de maandlasten afnemen naarmate je meer van de hypotheek aflost. Als je aflost, gaat er ook steeds een groter gedeelte van het huis tot jouw kapitaal behoren en dat kan weer van pas komen bij eventuele verkoop van het huis. Dan kun je namelijk meedelen in de winst.

Als je niet af wilt lossen, behoort de aflossingsvrije hypotheek tot de mogelijkheden. Bij deze hypotheekvorm betaal je maandelijks de hypotheekrente over het geleende bedrag zonder af te lossen op de hypothecaire lening. Dit betekent dat de hypotheek een levenslange looptijd heeft of je moet het huis tussentijds verkopen en met de opbrengst daarvan de hypotheek aflossen.

Volgens het laatste hypotheeknieuws zal de aflossingsvrije hypotheek niet lang meer bestaan. Waarschijnlijk zal de hypotheekvorm per 1 augustus 2011 worden afgeschaft. Het blijft dan nog wel mogelijk om een gedeelte van de hypotheek aflossingsvrij te houden.
De overige pagina’s van Hypotheek Facts bieden meer hypotheek informatie en geven verder antwoord op de vraag: ‘Wat is een hypotheek?’.
Ook bestaat er een overbruggingshypotheek. Deze vorm is nodig wanneer de overwaarde van je oude huis nog niet is vrijgekomen en je die wel nodig hebt voor het kopen van je nieuwe huis.
In het hypotheek overzicht vind je extra informatie over de hypotheek mogelijkheden.